Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

AVG proof

Ook Hellenique heeft alles in het werk gesteld om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belangrijk is dat ook uw website voldoet aan de gestelde eisen.

In de praktijk betekent dit dat u voor een bestaande website een aantal aanpassingen moet doorvoeren. Heeft uw website een contactformulier, een nieuwsbrief inschrijving en/of online registratie mogelijkheid? Of is uw website gekoppeld aan Google Analytics? Dan worden er dus persoonsgegevens in een database opgeslagen.

Als website eigenaar zult u echt deze privacy wetgeving moeten gaan naleven. Hellenique zorgt ervoor dat ook uw website AVG proof is.

Meer weten? Bel of mail ons voor meer informatie.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in de gehele EU tot stand kwam, vervangt de 28 huidige nationale wetten inzake gegevensbescherming die gebaseerd zijn op de databeschermingsrichtlijn of Data Protection Directive (DPD) uit 1995. De AVG zal een uniforme aanpak van gegevensbescherming in de gehele EU tot stand brengen.