Altijd Bereikbaar: Telefonisch of per e-mail

Hoewel iedereen, ook de thuisploeg, alle faciliteiten heeft om te blijven communiceren kan het zijn dat wij door omstandigheden minder goed bereikbaar zijn de aankomende periode. Daarom vragen wij u om altijd (ook) via e-mail met ons te communiceren. Is een teamlid ziek dan wordt zijn/haar e-mail altijd doorgestuurd naar een collega. Wij hebben alle voorzorgmaatregelen genomen om de continuïteit van Hellenique te waarborgen.

Houdt u ons op de hoogte?

Mocht er binnen uw organisatie vertraging of verstoring ontstaan die planning van een project beïnvloed vragen wij u ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Zo kunnen we samen zo goed mogelijk anticiperen op de ontstane situatie.

Wij hopen op deze manier op een verantwoorde manier bij te dragen aan het inperken van de verspreiding van het COVID-19 virus, om zo snel mogelijk met zijn allen het normale leven weer op te pakken.